Fuck. Yeah. Bulgarian. Protests.

We. Know. How. To. Protest. You. Fucker.
W lqwo - diwo; w dqsno - krasiwo.

W lqwo - diwo; w dqsno - krasiwo.

YOLO, Denew.

YOLO, Denew.

Протест без оркестър е като изпращане без оркестър

Протест без оркестър е като изпращане без оркестър

Протест без оркестър е като сватба без оркестър

Протест без оркестър е като сватба без оркестър

Сарвайвар вай вай вай

Сарвайвар вай вай вай

Самбади пик Гоце!

Самбади пик Гоце!

Ъъъ, не знам какво означава думата “morgue”, тъй че не мога да измисла тайтъл на този пост.

Ъъъ, не знам какво означава думата “morgue”, тъй че не мога да измисла тайтъл на този пост.

Ийдър уей ис гуут, нп.

Ийдър уей ис гуут, нп.

Айм а маршан.

Айм а маршан.

Върнете му държавата на господина в ляво плс

Върнете му държавата на господина в ляво плс

Фенки, фенки,
женки, женки.
Mi6o ShAmaRa @  European Union 2013 EP

Фенки, фенки,

женки, женки.

Mi6o ShAmaRa @  European Union 2013 EP

Ю хев бийн сейв.
Thank you, based God.

Ю хев бийн сейв.

Thank you, based God.

Държавата - тоамгбждфвянзсркел

Държавата - тоамгбждфвянзсркел

Протестиращи цитират бивша планета.

Протестиращи цитират бивша планета.